• 1 april 2011
  • Dieter Möckelmann
  • Oudercommissie 2.0Iedere school wil het, goed en makkelijk communiceren met ouders. En ouders willen weten hoe het op school gaat met hun kind of naar welke school ze moeten gaan met hun zoon of dochter. Informatie -en ouderavonden worden slecht bezocht. De A4-tjes op de muur en in de klas worden niet opgemerkt. Ouders willen elkaar onderling bevragen en informeren. Hoe kom je dan met elkaar in contact? De laatste tijd spelen meer en meer web-toepassingen op dat probleem in. Voorbeelden: SchouderCom en Het nieuwe schoolplein. Ook ParnasSys, het vernieuwde Deklas.nu en nieuw: Klascontact bieden die communicatiemogelijkheid.

    Dieter Möckelmann

    Dieter is zelfstandig adviseur (dieter.nl). Hij is initiatiefnemer van het historisch projectbureau Histocasa en geschiedenis website Historiën. Zie zijn profiel op LinkedIn en/of volg hem via Twitter.
    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75