• 1 juni 2011
  • Dieter Möckelmann
  • Nieuwe WijnSocial Media (men bedoelt vaak Twitter, LinkedIn en Facebook, maar het zijn er veel meer) zijn een typisch 2.0 fenomeen. Geen trend zou je zeggen, want de echte die-hard Twitteraars zijn al minstens 3 jaar bezig. Toch is er een trend te bespeuren: vaker en vaker komen sociale netwerken fysiek samen om ‘echt’ kennis te maken. Tweetups bij beurzen en congressen of Open-koffies. Of als netwerk, gevormd op LinkedIn, afspreken om elkaar te horen en te spreken. Hoe gaat dit verder? Dat ouders van een school ineens fysiek afspreken en het schoolteam uitnodigen via Twitter?
    Wie zou er komen?

    Dieter Möckelmann

    Dieter is zelfstandig adviseur (dieter.nl). Hij is initiatiefnemer van het historisch projectbureau Histocasa en geschiedenis website Historiën. Zie zijn profiel op LinkedIn en/of volg hem via Twitter.
    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75