• 1 mei 2012
  • Dieter Möckelmann
  • Ondernemen 2.0Ja, een school is ook een onderneming. En misschien meer dan anders, wordt er nu een appel gedaan op creativiteit en ondernemerschap. Waarom? Krimp! Welke ICT-middelen kan een school gebruiken om aanstaande klanten c.q. ouders / leerlingen (deze laatste groep geldt meer voor het VO en het MBO) aan zich te binden? De inzet van sociale media in combinatie met de website van de school kan een goede investering zijn. Waar denk ik aan: vervang de nieuwsbrief en richt een Facebook pagina in. Geef vorm aan een eigen youtube-kanaal met daarin filmpjes (gemaakt door leerlingen) die een leuk en goed beeld geven van je school. Er zijn zoveel voorbeelden. Belangrijk dat u goed voor ogen houdt dat ICT een middel is. Bespreek vooraf u gewenste resultaat! En vergeet niet, sociale media is niet sociaal. Het gebruik maakt het al dan niet sociaal.

    Dieter Möckelmann

    Dieter is zelfstandig adviseur (dieter.nl). Hij is initiatiefnemer van het historisch projectbureau Histocasa en geschiedenis website Historiën. Zie zijn profiel op LinkedIn en/of volg hem via Twitter.
    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75