• 21 februari 2017
 • Binnengekomen persbericht:
  Werken aan digitaal burgerschap:
  daar moet je jong mee beginnen

  Onderwijsprojecten via eTwinning kunnen goed bijdragen aan de ontwikkeling van digitaal burgerschap, zo blijkt uit een aantal aansprekende, internationale onderwijsprojecten. Ze zijn gebundeld in de publicatie ‘De ontwikkeling van digitale burgers’.

  Wat is echt en wat is nep? In de digitale wereld is dat niet zo gemakkelijk vast te stellen. Dit actuele onderwerp laat zien hoe belangrijk het is voor leerlingen om digitale vaardigheden te ontwikkelen en zelf te groeien in digitaal burgerschap. Via de online community eTwinning werkten in 2016 tientallen scholen in Europa aan onderwijsprojecten die daaraan bijdragen. De publicatie De ontwikkeling van digitale burgers (PDF) is een inspiratie voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo, die praktische voorbeelden zoeken om digitaal burgerschap in de praktijk te brengen.

  Groeien als digitale burger
  Bewustzijn, tolerantie, democratische waarden en verantwoordelijkheid maken stuk voor stuk deel uit van de vaardigheden die nodig zijn om een digitale burger te worden en te zijn”, schrijven Anusca Ferrari en Hans Martens, Digital Citizenship Programme Team, European Schoolnet (een netwerk van vertegenwoordigers van onderwijsministeries in Europa). In hun visie speelt onderwijs daarbij een essentiële rol, omdat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met werken aan digitaal burgerschep. “We moeten de digitale vaardigheden van alle leerlingen ontwikkelen, hen de handvatten aanreiken zodat ze met een veilig, verantwoordelijk en creatief gevoel van betrokkenheid deel uit kunnen maken van de digitale samenleving.”

  Better eSafe than sorry
  Ook in Nederland werken scholen aan digitale vaardigheden en burgerschap, zoals Dennis Jurhill, leraar Engels op het St Michaëlcollege in Zaandam. Hij won vorig jaar de landelijke eTwinning-prijs met zijn project Beter eSafe than sorry. Zijn leerlingen onderzochten online met leeftijdsgenoten uit onder andere Frankrijk, Denemarken en Bulgarije hoe je veilig kunt omgaan met digitale media. Zo gaven zij elkaar tips over privacy en veilig foto’s delen en wat je kunt doen tegen cyberpesten, gameverslaving of plagiaat. Deze en anderevoorbeelden zijn te vinden in de publicatie De ontwikkeling van digitale burgers (PDF).

  Meer informatie
  De publicatie ‘De ontwikkeling van digitale burgers’ (eTwinning, 2016), ISBN 9789492414618 is beschikbaar in alle Europese talen; gratis te downloaden.

  eTwinning: internationaal samenwerken zonder te reizen
  Via eTwinning vinden meer dan 300.000 leraren in Europa elkaar en werken zij met hun leerlingen aan onderwijsprojecten. De online community eTwinning.net is bedoeld voor leraren op de basisschool, middelbare school of het middelbaar beroepsonderwijs. Daarmee kunnen zij (kosteloos en veilig) internationale ervaring opdoen, ict-vaardigheden ontwikkelen én verplichte lesstof op een inspirerende manier verwerken. eTwinning is een programma van EP-Nuffic, gefinancierd door de Europese Commissie. Zie eTwinning.

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75