• 23 mei 2017
  • Op initiatief van een aantal high tech bedrijven van het Innovatiecluster Drachten i.s.w.m. de provincie Friesland, gemeente Smallingerland en de twee PO-organisaties ontvangen de basisscholen in totaal 415 robots.

    Gedeputeerde Sander de Rouwe overhandigde de eerste robot aan groep 6 van OBS de Pionier in Leeuwarden: ‘Zo willen we kinderen vertrouwd maken met techniek en ze voorbereiden op de toekomst. We willen kinderen op zo vroeg mogelijke leeftijd laten kennismaken met techniek, zodat ze op de middelbare school hopelijk de keus maken voor een techniekopleiding.’

    Het is voor technologische bedrijven steeds moeilijker aan geschikt personeel komen en de maatschappelijke ontwikkelingen op technisch gebied gaan razend gaan. ,,Daarom steken we geld en energie in dit project, om kinderen op de basisschool al warm te maken voor een baan in de techniek.’’

    Zie ook het hele artikel in de Drachter Courant.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75