• 3 juli 2017
 • Oproep van docentenvakvereniging i&i voor een enquête over Cybersecurity in het onderwijs.

  Is de digitale toekomst van Nederland in het geding? Volgens experts wel en dat heeft onder andere te maken met een tekort aan cybersecurity-professionals en een gebrek aan aandacht voor cybersecurity in PO en VO. Al in 2015 stelde de Cyber Security Raad (CSR) dit in zijn advies over cybersecurity in onderwijs en bedrijfsleven (PDF).

  Of er sindsdien is verbeterd is maar de vraag. Immers de kwaliteit van cybersecurity-professionals de arbeidsmarkt en de opleidingswereld sluiten wat dit betreft nog steeds onvoldoende op elkaar aan. In Engeland hebben ze dit min opgepakt met het Cyber First programma. Hierin brengt geeft men aandacht aan voor algemene cybersecurity-kennis en -kunde bij jongeren en hoopt men competenties te ontwikkelen die hen in staat stellen actief en bewust veilig deel te nemen aan de digitale samenleving.

  Vanuit i&i bepleiten wij om voldoende cybersecurity-professionals met de juiste competenties op te leiden en hier vroegtijdig aan te beginnen. Om jongeren voor te bereiden op een verantwoord en veilig digitaal leven, dienen zij zo vroeg mogelijk te leren omgaan met ICT, digitale media en (persoonlijke) digitale informatie. Uiteraard zullen leraren daarvoor moeten worden bijgeschoold en gecoacht door experts vanuit de overheid en het bedrijfsleven.

  Hoe is het bij jullie op school met genoemd vraagstuk gesteld?
  Graag wil het bestuur deze week input hierover, wilt u ons helpen door deze kleine enquête in te vullen?

   

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75