• 3 januari 2005
  • stichting IsidoorIn Heerlen is een initiatief genomen voor een glas-vezelring door de stichting Isidoor. Een stichting die zich momenteel uitsluitend richt op non-profit instellingen die een groeiende en acute behoefte hebben aan bandbreedte. PO en VO participeren momenteel nog niet actief in de stichting, maar kunnen via haar wel de beschikking krijgen over glasvezel. Hiervoor is een subsidieaanvraag gedaan via het project ‘Samen Snel Op Glas’. Op de ISP-wijzer staan diverse glasinitiatieven in het land beschreven.


    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75