• 15 maart 2017
  • Kennisnet doet een oproep voor een tevredenheidsonderzoek i.v.m. haar ondersteuning aan scholen.  Kennisnet wil scholen graag helpen met kennis en expertise zodat docenten hun onderwijs kunnen verbeteren m.b.v. ICT.

    Kennisnet: Als je leraar, schoolleider of schoolbestuurder bent, dan heb je vast wel eens informatie van Kennisnet gebruikt of gezien. Misschien een artikel op kennisnet.nl, een brochure of één van onze andere hulpmiddelen. Of wellicht gebruikt je school onze diensten en voorzieningen. Wat vind jij van de manier waarop wij jou informeren? En van kennisnet.nl? Dit zijn voorbeelden van vragen die we stellen in het klanttevredenheidsonderzoek. Doe jij mee?

    Dit doen we met jouw feedback: het onderzoek is volledig anoniem. Jouw feedback gebruiken we om onze informatie en diensten voor het onderwijs verder te verbeteren. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek worden gepubliceerd in ons jaarverslag op kennisnet.nl.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75