• 22 december 2009
  • AADs e-toolDe rubriek ICT e-Tools is weer uitgebreid. Aad van der Drift (ICT-coordinator op het Zernike College) biedt elke maand een nieuwe praktische handleiding voor online tools, eenvoudig inzetbaar in de dagelijkse lespraktijk met als uitgangspunten: gratis – snel eigen te maken – direct inzetbaar. Deze keer: Free YouTube Utility.


    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75