• 11 mei 2017
 • Kennisnet heeft de nieuwe brochure Auteursrecht en internet, wat mogen scholen wel en niet (PDF), over de consequenties van auteursrecht voor scholen gepubliceerd.

  Mag je volgens het auteursrecht als leraar eigen leermaterialen online delen? Mogen leerlingen teksten van internet gebruiken voor een werkstuk? En wat moeten schoolbesturen regelen als leraren eigen leermaterialen maken? De bepalingen en de consequenties voor scholen komen aan bod in de nieuwe brochure Auteursrecht en internet, wat mogen scholen wel en niet (PDF),

  Een paar belangrijke uitgangspunten.
  Auteursrecht geeft de auteur zeggenschap over zijn werk. De auteur mag bepalen of zijn werk -een foto, een boek, een tekening, een tekst, een beeld- gepubliceerd mag worden. En of het dan ook gekopieerd, gedrukt of uitgegeven mag worden. Zelfs een korte tekst, gedicht, krantenbericht of een zelfgemaakte foto komt al snel voor bescherming in aanmerking.

  Afkoopregeling voor scholen
  Scholen mogen voor onderwijsdoeleinden een deel gebruiken uit auteursrechtelijke beschermde werken …

  Lees het hele artikel bij Kennisnet.

   

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75