• 10 januari 2005
  • De DriestarOnlangs kwam het Driestar College in Gouda er beetje bij beetje achter dat de schoolcomputers gehackt werden. Onderzoek wees uit dat een drietal eigen vwo-leerlingen verantwoordelijk waren. De leerlingen hadden toegang tot persoonlijke gegevens van docenten en medeleerlingen. Ze zijn van school gestuurd en er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.


    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75