• 6 januari 2009
  • Woorden knippen … de WordwizaWoorden van één lettergreep lezen is voor iemand met dyslexie minder. Anders ligt het bij samengestelde woorden, dat is al een heel stuk lastiger. Vele methoden en technieken zijn al bedacht om dat te vereenvoudigen. Soms kom je echter zo’n uitvinding op paperclipniveau tegen … briljant van eenvoud. De Wordwiza is voor dyslectische kinderen een superhandige, elektronikaloze gadget waarmee d.m.v. hakken en plakken het samengestelde woord inzichtelijker gemaakt wordt.
    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75