• 29 september 2017
  • Binnengekomen bericht – Tijdens vele coderen in het onderwijs pilots, workshops en themadagen werd een terugkerend probleem geconstateerd. Namelijk, het gebrek aan lesmateriaal en begeleiding. De interesse is veelal aanwezig, maar er is gebrek aan Nederlandstalig lesmateriaal. De leerkracht heeft daarnaast vaak door het overvolle programma gebrek aan tijd om dit zelf te ontwikkelen.

    Om deze reden heeft Teach2Code in samenwerking met pilot scholen (m.b.v. de SLO), kant-en-klare lespakketten inclusief Nederlandstalig lesmateriaal ontwikkeld. De kits zijn toegespitst op het nieuw vak Techniek en Wetenschap en zijn voorzien van direct in te zetten lessen, antwoordkaarten, werkkaarten en uitgebreide lerarengidsen Tevens zullen de lespakketten, in samenwerking met gebruikers, continu worden uitgebreid en gratis beschikbaar worden gesteld.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75