• 13 maart 2015
  • Op 22 april organiseert de PO-Raad de conferentie Beter en Slimmer leren met ICT, naar het gelijknamige project.

    Met deze conferentie biedt de PO-Raad schoolbestuurders, schoolleiders en (bovenschoolse) ICT-adviseurs en –coördinatoren inspiratie en concrete good practices om de volgende stap te kunnen maken bij de implementatie van ICT in het onderwijs.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75