• 4 januari 2005
  • e-learningStaatssecretaris Joop Wijn van het ministerie van Financiën ziet geen mogelijkheid het btw-tarief voor elektronische leermiddelen te verlagen. "Afgezien van het feit dat de richtlijn dit momenteel niet toestaat, is er van onze kant ook op gewezen dat er onvoldoende overeenkomst met boeken is om een gelijkstelling van het btw-tarief te rechtvaardigen", schrijft Wijn in zijn brief. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het voor raad-pleging beschikbaar stellen van elektronische schoolboeken via internet. Het lijkt moeilijk laatstbedoelde diensten, zo die al goed zijn te onderscheiden, nu te laten vallen onder het verlaagde tarief."
    Bron: WebWereld


    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75