• 26 december 1999
 • Binnengekomen bericht:
  ———————————-

  Directies en ICT-coördinatoren in het primair Onderwijs.

  De uitgebreide vragenlijst die ondergetekende ten behoeve van gezamenlijk ICT-beleid van een aantal basisscholen in Sittard maakte wordt begin volgend jaar samen met de heren Lamers en Nelissen (ICT) van het ministerie van OC&W bijgesteld en komt in de tweede helft van januari 2000 voor een ieder ter beschikking in downloadbare vorm. Waarschijnlijk wordt dit via Kennisnet. Ook op de Regionale ICT-onderwijsdagen zal er aandacht aan worden besteed, zo is het voornemen. Een en ander onder het voorbehoud dat we het met elkaar eens worden en daar gaan we vooralsnog van uit.

  Wilt u meer weten van de opvattingen van ondergetekende omtrent ICT-beleid, kijk dan op de hiernaast genoemde site bij Email-info nummer 7 en 8. U treft op de site ook het nog steeds actuele laatste nieuws over toetsing/certificering en evaluatie van het DRO aan.

  Vriendelijke groeten en fijne dagen.

  Ad van Zeeland

   

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75