• 5 april 2016
 • Binnengekomen bericht – Met het invoeren van het vak informatica eind vorige eeuw werd een toen, bij de tijd passend curriculum geïntroduceerd. Het curriculum was vooral gedefinieerd op basis van het sterk theoretische kader waarbinnen in de jaren tachtig en negentig informatica werd gedoceerd. Dit curriculum heeft intussen zijn beste tijd gehad en er is een nieuw model opgesteld. Deze keer in nauwe samenwerking met docenten informatica en de vakvereniging i&i.

  Het nieuwe curriculum is een afspiegeling van de laatste ontwikkelingen in de informatica, en geeft bovendien antwoord op vier knelpunten:

  1. de kwaliteit van de schoolexamens
  2. de ontwikkeling van modulair lesmateriaal
  3. de bijscholing van leraren
  4. de opleiding van voldoende bevoegde en bekwame nieuwe docenten.

  Door een steeds sneller veranderende wereld is het vrijwel niet mogelijk om als docent in het VO alle ontwikkelingen op de voet te volgen. Daarom is ervoor gekozen om het lesmateriaal modulair aan te bieden. Modules kunnen ook in samenwerking met andere scholen worden aangeboden, indien een module niet in de expertise van de desbetreffende docent valt. Het programma aanbieden als losse modules heeft als voordeel dat er veel meer individueel gewerkt kan worden. Naast het volgen van een aantal verplichte modules, hebben leerlingen met informatica de keuze om een eigen traject te kiezen, dat goed aansluit op hun behoeftes en mogelijke toekomstige studies. Informatica kan gekozen worden in alle profielen op havo en vwo.

  moorlagEen laatste grote knelpunt is het dramatisch teruglopen van het aantal docenten informatica. Ieder jaar gaan ongeveer 30 docenten met pensioen of verlaten het onderwijs. In hetzelfde jaar komen er slechts 1 à 2 nieuwe docenten bij. De docentenvereniging i&i behartigt de gezamenlijke belangen van informaticadocenten en biedt een jaarlijks programma aan, met onder andere een studiedag. Tijdens deze studiedag wordt ingegaan op actuele thema’s en worden nieuwe onderlinge contacten gefaciliteerd. Het curriculum werd 29 maart aangeboden aan de directeur generaal PO en VO Alida Oppers door prof. dr. Erik Barendsen (hoogleraar vakdidactiek informatica).

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75