• 12 april 2017
  • Digidreumes, een initiatief van Het Kinderopvangfonds, is overgedragen aan Sardes, waar het opgenomen is in het project Kind & Media. De nieuwe website is nu online.

    Kind & Media heeft als missie dat in 2020 elke organisatie een visie op media en kinderen heeft. Niet elke pedagogisch medewerker hoeft perse met media aan de slag op de groep, maar moet wel duidelijk kunnen maken aan ouders hoe je als organisatie over media en kinderen denkt, welke keuzes je als professional maakt en waarom. Kind & Media werkt intensief samen met JVtv (Mediasmarties).

    Kind & Media is bedoeld voor alle professionals die werken met kinderen en hun ouders. Van bestuurder tot locatiemanager en de professional op de groep. Kind & Media ondersteunt organisaties op het gebied van visie-ontwikkeling en beleid rondom media en mediaopvoeding. Daarvoor worden verschillende activiteiten georganiseerd.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75