• 22 februari 2017
  • Ben Kamphuis breekt in Verleid scholen tot Mediakunst een lans voor het stimuleren van Mediakunst op scholen.

    Tablets, gps, telefonie, computer- en videogames. De hele samenleving is ervan doordrongen, maar binnen kunstlessen op school wordt er nauwelijks gebruik van gemaakt. Dat moet echt anders, vindt Ben Kamphuis. Wat zijn de obstakels en hoe kan het beter?

    Leerlingen meer regie geven over het eigen leerproces? Een onderzoekende houding stimuleren? Actief de technologie van vandaag gebruiken om de toepassingen van morgen te ontwerpen? Mediakunst is daarbij een mooi aanknopingspunt: kunstproductie waarin recentelijk ontwikkelde technologie centraal staat zoals tablets, gps, telefonie, computer- en videogames, ofwel de totale informatietechnologie. Laten we zeggen ‘Dune’ het interactieve lichtlandschap van Daan Roosegaarde. Mooie mediakunst!

    Lees het hele artikel bij het Landelijk Kennisinstituut cultuureducatie en amateurkunst

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75