• 22 maart 2017
  • Volgens de PO-raad lukt het inkopen van digitaal lesmateriaal, software en devices tegen een goede prijs alleen  als schoolbesturen hun krachten bundelen en samenwerken. Zo’n twintig schoolbesturen werken daarom aan het opzetten van een landelijke inkoopcoöperatie.

    Het is een initiatief van schoolbesturen zelf. PO-Raad en Kennisnet faciliteren deze coöperatie vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. In de eerste fase van deze samenwerking buigt een startgroep zich over de vraag wat een geschikte vorm van vraagbundeling en eventuele gezamenlijke inkoop is. Dit initiatief moet in het voorjaar van 2017 uitgroeien tot een landelijke inkoopcoöperatie waarbij álle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs zich kunnen aansluiten.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75