• 13 januari 2005
  • it's:learningDe ELO it’s:learning is vernieuwd. Een belangrijkste verbetering is  het nieuwe rechten en groepen-systeem, waardoor de docent meer flexibiliteit om zijn vakken in te richten op groeps- of persoons-niveau. Het wordt mogelijk om parallelle klassen in een vak te gebruiken of toegang te geven aan bepaalde leerelementen voor groepen leerlingen of individuele leerlingen. Ook tijdsturing van leerelementen is mogelijk.


    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75