• 5 december 2014
 • Binnengekomen persbericht
  Windows 8 Pro-tablet integreert goed in ICT-infrastructuur van deelnemende scholen, verhoogt motivatie, verlaagt werkdruk, maakt maatwerk mogelijk en draait al aangeschafte en nieuwe educatieve software goed.

  Afgelopen schooljaar onderzochten drie basisscholen de toegevoegde waarde van de Windows-tablets voor hun onderwijs. Gekeken werd naar didactische, financiële, technische en beheersmatige aspecten. Adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) en onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen volgden de scholen en rapporteerden hun bevindingen.

  Uit de onderzoeken blijkt dat de Windows 8-tablet alle generieke voordelen biedt van tablets voor het onderwijs. Ook is de Windows-tablet zeer goed te integreren in de bestaande, Microsoft-gebaseerde ICT-infrastructuur van de scholen. Die hoefden geen grote investeringen te doen voor nieuwe software of beheer. Daarbij ondersteunt de Windows 8-tablet bestaande Windows-toepassingen, apps en webtoepassingen. Belangrijk voor de pilotscholen was ook dat de reeds aangeschafte (methode-gebonden) programma’s van de scholen goed draaien op de tablet.

  In de pilotscholen is de Windows 8-tablet onderdeel geworden van de dagelijkse lespraktijk. De leerlingen gebruiken de tablets om te oefenen of voor het automatiseren, om toepassingen te maken of taken te plannen. Voor de leerkrachten is de werkdruk aanvankelijk weliswaar verhoogd, doordat ze extra tijd moesten investeren, maar er is tijdwinst in de les mogelijk doordat alle leerlingen nu tegelijk met dezelfde (methode gebonden) software kunnen werken en langer zelfstandig kunnen werken. Dat biedt meer ruimte aan de leerkracht om extra hulp te geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook het werken met een weektaak in OneNote leverde de leerkrachten tijdwinst op.

  De motivatie van de leerkrachten om met de Windows 8-tablet onderwijs te geven is hoog, vooral door de positieve reacties van de leerlingen. Leerkrachten kunnen ook meer maatwerk leveren, doordat de tablet meer mogelijkheden biedt voor kennisconstructie in plaats van kennisoverdracht en door de toepassingen die meer ruimte bieden voor individuele keuzes en zich aanpassen aan de resultaten van de leerling. Leerlingen vinden het erg leuk om met de tablets te werken.

  Het rendement van de Windows 8-tablet is op basis van deze pilot nog niet in leerresultaten uit te drukken. Wel levert het onderwijs met de Windows 8-tablet tijdwinst op en kan er beter worden aangesloten bij verschillen tussen leerlingen.
  De belangrijkste bevindingen uit de onderzoeken van ITS en VKA:

  • De Windows 8 Pro-tablet is goed te integreren in bestaande Microsoft-omgevingen
  • De Windows 8 Pro-tablet draait reeds aangeschafte software en nieuwe educatieve toepassingen goed
  • Flash-software werkt goed op de Windows-tablet
  • Leerkrachten kunnen meer en makkelijker maatwerk leveren
  • Leerkrachten ervaren meer werkplezier
  • Leerlingen gaan actiever leren
  • Leerlingen zijn gemotiveerder en willen meer aan schoolwerk doen
  • Werken met de Windows 8 Pro -tablet levert leerkrachten en leerlingen tijdwinst

  Zie voor meer informatie de volledige onderzoeksrapportages.

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75