• 21 november 2017
 • Binnengekomen persbericht – Oefenen.nl en ANWB zetten bij Stichting Aan de Knoppen in Amsterdam het licht op groen voor het nieuwe verkeerseducatieprogramma De Verkeershulp: een online programma waarmee iedereen zijn kennis over verkeer kan opfrissen.

  Het oefenprogramma is gemaakt voor volwassenen met een laag Nederlands taalniveau die hun kennis over de verkeersregels willen opfrissen. ‘Er is een grote groep mensen met onvoldoende vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Zij worden niet bereikt met de huidige vormen van verkeerseducatie. Bijvoorbeeld migranten, nieuwkomers, ouderen en lager opgeleiden. Ook verkeerseducatie draagt bij aan een betere participatie’, aldus Ben Vaske, Directeur Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl

  De Verkeershulp is een basisprogramma waarin de veel voorkomende verkeerssituaties en de do’s en don’ts in het Nederlandse verkeer aan bod komen. Het programma bestaat uit negen hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk oefent de woorden die horen bij verkeer en de verkeersborden. Daarna wordt er uitgegaan van de weggebruiker. Dus als je loopt, fietst, op de scooter rijdt of met het openbaar vervoer gaat. In het laatste deel gaat het over de voorrangsregels, verkeersborden en hoe je veilig op weg gaat met je kind.

  Elk hoofdstuk bestaat uit filmpjes en oefeningen. In de filmpjes zie je verkeerssituaties; een foutieve situatie, gevolgd door een goede. Een ‘olijke diender’ legt de deelnemers uit wat er fout ging en waarop zij moeten letten in dergelijke situaties. Hoofdstuk 9 is een afsluitende toets. De meest belangrijke regels, borden, verboden en geboden passeren de revue. De automobilist en motorrijder zijn in het programma buiten beschouwing gelaten omdat je daarvoor een Nederlands rijbewijs nodig hebt en de verkeersregels bekend moeten zijn.

  ANWB hoofddirecteur Frits van Bruggen: ‘Ik ben heel blij met dit programma. De Verkeershulp legt op een eenvoudige en heldere manier de verkeersregels uit. Zo kan iedereen in Nederland zich veilig door het verkeer bewegen.’

  Benieuwd naar De Verkeershulp? Bekijk de promo.

  Over Oefenen.nl
  Oefenen.nl  is het startpunt voor mensen die interactief aan de slag willen met het verbeteren van hun basiskennis en hun vaardigheden. Voor thuisgebruikers is Oefenen.nl gratis. Bibliotheken, scholen en andere instanties loggen in met betaalde licenties. Met 200.000 gebruikers per maand is Oefenen.nl een belangrijk leermiddel op het gebied van volwasseneneducatie.

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75