• 6 oktober 2017
  • Binnengekomen bericht – Deze website van ProRail wil aandacht vragen voor de risico’s rondom het spoor en hoe je daar veilig mee omgaat. Zodat jongeren ervan bewust worden dat even op je mobiel kijken of een geintje bij het spoor grote gevolgen kan hebben.

    Dit voorjaar is de interactieve website pazzup.nl/VO geheel vernieuwd. Met nieuwe onderdelen en nog meer interactieve werkvormen. Het lesmateriaal is geschikt voor de onderbouw van het VO. Daarnaast kan ook een gastles aangevraagd worden.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75