• 20 maart 2017
 • Beproefd Zweedse concept Kunskapsskolan voor gepersonaliseerd leren – nu ook in PO

  Gepersonaliseerd leren is een thema dat bij veel scholen en besturen op de agenda staat. Het voortgezet onderwijs heeft inmiddels het nieuwe onderwijsconcept omarmd: zo’n 40 scholengemeenschappen zijn anderhalf jaar geleden gestart met de invoering en zien nu al positieve resultaten. Wat onmiddellijk opvalt zijn de toegenomen motivatie van leerlingen én docenten.

  Die ontwikkeling heeft het basisonderwijs ook verdiend! Wat maakt deze aanpak uniek? Het is een integrale aanpak van het onderwijs en de organisatie van de school waarbij ook de cultuur wordt geraakt. De kern is dat iedere leerling leert om structuur aan te brengen in het leren en zo eigenaar te worden van het leerproces. Daarbij gaan we uit van het feit dat iedere leerling uniek is, zowel in talenten als ambities en leerstijlen. Door leerlingen inzicht en overzicht te geven ontstaat er ruimte om eigen keuzes te maken in de route die voor iedereen persoonlijk is.

  Door een efficiënte aanpak van het geven van instructie komt er tijd vrij om iedere leerlingen individueel te kunnen coachen. Door het coachen leert de leerling zijn/haar eigen talenten kennen, ze te gebruiken en deze te vergroten.

  Maar, het werkt alleen als het hele team vanuit haar eigen talenten en ambities de totale groep leerlingen van de school als haar verantwoordelijkheid leert zien.

  Kunskapsskolan Nederland PO is er klaar voor u te helpen uw doelen op het gebied van gepersonaliseerd leren te bereiken. Bel (0630568022) of mail.

  Op You Tube zijn voorbeelden te vinden van scholen die vanuit hun enthousiasme vertellen wat zij hebben ervaren.

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75