• 11 januari 2016
 • Binnengekomen bericht
  We zien dat scholen werken aan meer gepersonaliseerd leren. Op de agenda staan thema’s als differentiatie in de les, leerroutes op maat, aangepaste vormen voor toetsing, gebruik maken van data (learning analytics) en – misschien welk het meest belangrijk – meer ruimte voor talent ontwikkeling. En dan speelt natuurlijk de vraag hoe teams dat concreet gaan aanpakken en hoe leermiddelen en ICT daarop gaan aansluiten.

  Q-onderwijs heeft oplossingen waarmee teams concreet vorm kunnen geven aan hun wensen met betrekking tot gepersonaliseerd onderwijs. We ontwikkelen die oplossingen in een samenspel met scholen, KPC Groep en Onderwijs Maak Je Samen. Na ruim 4 jaar voorbereiding komen deze oplossingen nu breed beschikbaar voor de onderbouw VO en om te beginnen voor drie vakken (Engels, Biologie en Aardrijkskunde). En in verschillende vormen voor VMBO, Havo, VWO en Gymnasium. We bieden methode-vervangende “slimme” leermiddelen (digitaal en adaptief) en ondersteuning van teams bij professionalisering op het vlak van maatwerk.

  Maak kennis met Q via www.q-onderwijs.nl en u ziet dat u komend schooljaar al kunt werken met Q leermiddelen in plaats van de huidige methodes. U bespaart dan ruim 30% op uw leermiddelenbudget. Via onze Q-academie kunnen teams de komende maanden al starten met de vertaling van hun visie op gepersonaliseerd leren naar de praktijk (professionalisering, proeflessen en team coaching erkend via Register Leraar).

  Voor alle zekerheid alvast dit:

  • Q biedt betrouwbare inhoud volledig afgestemd op de SLO (tussen)doelen.
  • Q zet in op effectief ICT gebruik (op basis van Weten wat werkt van Kennisnet).
  • Q kiest voor bewezen techniek (in samenwerking met Microsoft).
  We zijn benieuwd naar wat uw eerste indrukken van Q en we gaan graag met u aan tafel over maatwerk met Q binnen uw school!
  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75