• 13 december 2005
  • TeletopTeleTOP heeft nu met Wintoets 3.1 (het digitale toets- en trainingsprogramma van uitgeverij De Rode Planeet) een uitgebreide koppeling. Toet-sen uit WinToets kunnen eenvoudig worden geïmporteerd waarna de toetsen afgenomen kunnen worden en automatisch feedback kan worden gegeven.


    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75