• 3 december 2014
 • Binnengekomen bericht
  De PO-Raad hecht grote waarde aan de privacy van leerlingen. Die moet te allen tijde worden beschermd. Er is daarom publiek toezicht nodig op het beheer van leerlinggegevens die gemoeid zijn met digitale leermiddelen. Niet een commerciële partij maar de sector zelf moet er zeggenschap over hebben, vindt de PO-Raad. Daarmee wordt het mogelijk meer inzicht te geven in hoe met de gegevens wordt omgegaan.

  Dat stelt de PO-Raad in reactie op berichten van RTL Nieuws over beveiligingsrisico’s in Basispoort, de toegangspoort van scholen tot veel digitale middelen. De PO-Raad gaat hierover het gesprek aan met alle betrokkenen.

  Ze vindt daarnaast dat de gegevens zo snel mogelijk moeten worden geanonimiseerd zodat ze niet tot individuele kinderen te herleiden zijn. Alleen scholen zelf houden daarin inzicht. Daarmee wordt de privacy van leerlingen meer geborgd en worden eventuele risico’s op ongeoorloofd gebruik verkleind.

  De PO-Raad noemt de berichten over veiligheidsrisico’s bij Basispoort ‘zeer ernstig’. Voor meer informatie over Basispoort kunt u terecht op de website van Basispoort.

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75