• 21 maart 2017
  • Onderwijstechnologie kan echt een kwaliteitsimpuls betekenen.” dat is de overtuiging van lector Fleur Prinsen (Hogeschool Rotterdam). Zij ziet in de sociale aspecten van digitaal leren een manier om uitval te voorkomen.

    Sinds half oktober is Fleur Prinsen lector Digitale Didactiek bij Hogeschool Rotterdam. Een van de onderwerpen die zij vanuit haar lectoraat onderzoekt is het creëren van een betere binding met de student. “Je ziet dat bij hogescholen de uitval te groot is. De vraag is waarom er uitval is; wat doen we als onderwijs niet goed?

    Lees het hele artikel in de Science Guide.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75