• 11 januari 2017
  • Om het aantal gewonden en doden onder jonge kinderen die op per fiets naar school gaan (2016: 729 gewonden / 10 doden) terug te dringen, ontwikkelden Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Interpolis de virtual reality-tool: WegWijsVR bilder automatisch herunterladen outlook 2010. Het experiment is gestart om te onderzoeken of een nieuwe trainingsmethode de verkeersvaardigheid van jonge voetgangers en fietsers vergroot.

    Aan het experiment nemen elf basisscholen en zeshonderd leerlingen deel mediathek wdr video download. De speciaal ontwikkelde virtual reality-tool WegWijsVR schotelt jonge weggebruikers spelenderwijs én in hun eigen vertrouwde omgeving verkeerssituaties voor ls17 demo for free.

    WegWijsVR laat kinderen virtueel hun weg van en naar hun eigen school lopen of fietsen in verschillende situaties. Daartoe is het gebied van 1,5 kilometer rondom de school, op basis van foto’s en dus zeer realistisch als 3D-model in kaart gebracht download chat program. Zij willen bijvoorbeeld de weg oversteken, maar een dubbel geparkeerde auto belemmert het zicht. “Prachtig dat kinderen ook in de veiligheid van virtual reality kunnen leren te reageren op onverwachte gebeurtenissen in het verkeer’’, aldus verkeersminister mevrouw Schultz van Haegen cookidoo kochbuch herunterladen. Daarmee kan het een solide toevoeging zijn op de verkeersles op school via de bestaande VVN-Verkeersmethode. Meekijkende ouders – want de tool is vooral ontwikkeld voor thuisgebruik – kunnen zien bij welke situaties hun kind nog extra aandacht of sturing nodig heeft bro stars. Voor WegWijsVR is geen specialeVR-bril nodig. Het werkt als app op de gangbare smartphones met een kartonnen smartphonehouder.

    De resultaten van het experiment met de virtuele verkeerspioniers worden door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) verzameld en geanalyseerd herunterladen. Bij succes is de intentie om deze unieke VR-training landelijk uit te rollen en beschikbaar te stellen voor álle Nederlandse schoolkinderen én hun ouders amazon prime purchased movies.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75