• 10 december 2014
  • Naar aanleiding van de vele berichten in de media over problemen rondom de privacy van leerlinggegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en Basispoort heeft de PO Raad een voorbeeldbrief over privacy en digitale leerlingegegevens (Word-bestand) beschikbaar gesteld. Deze berichten en ontwikkelingen zullen ook de ouders van de leerlingen op uw scholen niet zijn ontgaan. Om hen goed te informeren en op de hoogte te houden, heeft de PO-Raad een voorbeeldbrief opgesteld die scholen in hun nieuwsbrief kunnen opnemen of naar de ouders van hun leerlingen kunnen sturen.

    Schoolbesturen kunnen in deze brief ook kwijt welke maatregelen zij zelf hebben genomen om de problemen het hoofd te bieden. Op de geel gearceerde stukken dienen zij nog zelf de juiste gegevens in te vullen.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75