• 17 oktober 2008
 • door Jos Bregman

  Nature Access Point (NAP - PDF)Als kinderen teveel achter de computer zitten; als natuur te saai is Auteur: MC Wdwrd (Master of Ceremony)

  Het Nature Access Network (NAN – PDF) is een landelijk dekkend netwerk voor toegang tot de natuur i.o download sound for free. Het netwerk telt uiteindelijk 232 Access Points op even zoveel basisscholen. Het NAN biedt met een vernieuwende mix van hout, internet en SMS-mogelijkheden natuur een integraal onderdeel van de school-cultuur te maken how to tv series.

  Er is maatschappelijk veel zorg dat kinderen teveel achter de computer zitten, en te weinig buiten komen, te weinig de natuur ingaan Download space bubbles for free. Het NAN biedt een handvat om deze maatschappelijke problematiek aan te pakken, op een manier die aansluit bij de beleving van kinderen zelf. Het NAN bestaat uit een netwerk van scholen, preferred suppliers en sponsoren.

  Schools – Nature Access Points
  NAN (Nature Access Point)Het NAN biedt basisscholen de mogelijkheid een Nature Access Point te installeren. Een Nature Access Point is een ding en een proces. In school hangt een grote houten schijf (zie foto) als stiltepunt aan de wand. Tijdens een meeslepende performance introduceert Wdwrd het Nature Access Point bij kinderen en team. Bij het NAP/stiltepunt ontwikkelen scholen eigen rituelen. Leerlingen kunnen SMS’sen met Oom Orakelboom. Ze krijgen een SMS met raad terug. Ze kunnen hun natuurbelevenissen in kaart brengen op Google Maps en uploaden naar YouTube. Ze maken een Mobile Nature Access Point als Phone Strap aan hun mobiel. Leerkrachten kunnen met 1 telefoontje een uitstap met de klas naar de natuur organiseren, bij een Preferred Nature Access Supplier in de buurt. Het netwerk maakt uitwisseling tussen verschillende knooppunten gemakkelijk. Leerlingen van verschillende scholen kunnen elkaar in de natuur ontmoeten. Nature Access Points worden een Nature Access Hub als ze een lokaal Nature Access Network opstarten. Dat kan door Nature Access Points uit een oude, ter plekke omgewaaide boom te zagen, en deze te verspreiden over scholen in de buurt die nog niet connected zijn.

  Preferred Nature Access Suppliers
  NAP (Nature Access Point)Het NAN biedt organisaties de mogelijkheid Preferred Supplier te worden. Preferred Suppliers kunnen toegang tot de natuur (Nature Access) bieden voor kinderen in de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. Preferred Suppliers maken het leerkrachten makkelijk. Na 1 telefoontje kunnen leerkrachten zonder organisatorische rompslomp met hun klas de natuur in. Preferred Suppliers zijn nodig in stedelijk gebied, op het platteland en in natuurgebieden. Ze hebben een duidelijk antwoord op de vraag waarom ‘hun natuur’ natuur is.

  Sponsors
  NAN (Nature Access Point)Het NAN biedt goede mogelijkheden voor sponsoring, door de innovatieve mix van hout, internet en sms. Ik zoek sponsors die mij – met geld of middelen – in staat stellen het NAN uit te rollen over Nederland. Sponsors krijgen daarmee een unieke mogelijkheid zich op een positieve manier te presenteren onder een jonge doelgroep, en mee te werken aan de oplossing van een maatschappelijke problematiek. Sponsors in de houtbranche kunnen een vernieuwend imago geven aan de als saai bekende sector. Voor de werving van toekomstig personeel is dat van belang. Sponsors in de wereld van ICT kunnen met het NAN hun beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen invulling geven.

  Jos BregmanJos Bregman
  (Scholen die interesse hebben kunnen zich bij Jos melden) 
  sales Nature Access Network
  jos@fnap.nl – 0655755014

  Beeld en geluid:

   

  NAP (Nature Access Point)
  NAN (Nature Access Point)

   

   

   

   

   

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75