• 13 september 2010
 • Recensie door Tessa van Zadelhoff

  Contact! Kinderen en nieuwe mediaMediawijsheid is een hot item op veel Nederlandse basisscholen tetris free windows 7. Kinderen zijn op steeds jongere leeftijd op internet actief. Door de toename van breedbandverbindingen, sociale netwerksites zoals bijvoorbeeld Hyves en online games is internet voor veel kinderen een hele logische manier om je te vermaken en om te communiceren met anderen …

  Ook op de meeste scholen hebben de leerlingen toegang tot internet voor het maken van allerlei opdrachten. Toch zijn er behalve kansen ook risico’s te verbinden aan het internetgebruik door jonge kinderen. Jos de Haan en Remco Pijpers stelden het boek Contact download microsoft word 2019 for free! Kinderen en nieuwe media samen waarin tien verhalen staan over kinderen in de basisschoolleeftijd en diverse aspecten van het internet. Zelf zorgden zij voor de introductie en een uitgebreide afsluiting met daarin trends, conclusies en aanbevelingen.

  Het boek leest prettig. Door de verschillende hoofdstukken hoef je niet in een keer door te lezen om niet de draad kwijt te raken. Ook kun je een keuze maken door onderwerpen die jou minder aanspreken (even) over te slaan delta radio app herunterladen. Onderwerpen die behandeld worden zijn:

  • games en casual games
  • virtuele werelden b.v. het Habbohotel
  • online communicatie via b.v. MSN
  • Hyves
  • reclame op internet en de effecten op jonge kinderen
  • mobiele telefoons
  • informatievaardigheden
  • de rol van het onderwijs
  • mediaopvoeding

  Zowel als leerkracht en ictcoördinator als als ouder van twee kinderen in de basisschoolleeftijd sprak het boek mij erg aan. Het boek geeft theoretische achtergronden en onderzoeksresultaten en wisselt dit af met voorbeelden uit de praktijk. Ouders en kinderen worden tussen de hoofdstukken door aan het woord gelaten over een bepaald onderwerp. In het eerste portret mogen vier kinderen van 6, 8, 10 en 11 geen 16+-games spelen van de ouder als de jongste van 6 meedoet. Verbazingwekkend gezien het feit dat geen van de kinderen de leeftijd van 16 ook maar enigszins nadert. Het illustreert maar weer eens de noodzaak van media-opvoeding voor ouders en leerkrachten.

  Contact! Kinderen en nieuwe mediaMet de bril van leerkracht op had ik graag nog wat meer willen lezen over hoe mediawijsheid in de klas aan te pakken. De website mediawijsheidkaart.nl wordt genoemd maar dat blijft wat abstract voor de goedwillende leerkracht die met mediawijsheid aan de slag wil gaan in zijn klas. Ook mis ik het onder-werp copyright. Uit ervaring weet ik dat veel kinderen het heel normaal vinden om illegaal films , muziek en ds-games te downloaden, werkstukken te kopiëren en plaatjes te hergebruiken. Dit zou ook bij meer ouders duidelijker onder de aandacht gebracht mogen worden. Veel kinderen redeneren dat wanneer het materiaal op internet staat het voor iedereen gratis te (her)gebruiken is.

  Conclusie
  Contact! Kinderen en nieuwe media is een aanrader voor leerkrachten en andere opvoeders van kinderen in de leeftijd 4-12 jaar. Door de vele relevante onderzoeksinformatie kun je het nut van mediawijsheid thuis en in het onderwijs in een breder perspectief plaatsen. Op 29 september a.s wordt er in de Jaarbeurs in Utrecht een congres georganiseerd rondom de thema’s die in het boek behandeld worden. Ik ben er graag bij!

  Het boek Contact! Kinderen en nieuwe media is te bestellen via de website van Bohn Stafleu en van Loghum. Zie ook meer informatie over het congres.

  Tessa van ZadelhoffTessa van Zadelhoff

  Tessa is werkzaam als leerkracht en ict-coördinator op OBS De Kleine Beer te Berlicum. Met haar onderneming Warempel onderneemt zij diverse activiteiten op onderwijs en ict gebied.


  Reactie auteurs Remco Pijpers en Jos de Haan

  Kinderen zijn steeds jonger als ze het internet ontdekken om te spelen en contact te hebben met vriendjes. Dat is niet alleen interessant voor weten-schappers maar vraagt ook veel aandacht van iedereen die bij de media-opvoeding van kinderen betrokken is. Behalve dit boek, Contact! Kinderen en nieuwe media, dat we maakten met onder andere de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit en het Nederlands Jeugdinstituut, is er binnenkort ook het Handboek Mediawijsheid op School. Daarin nog meer informatie over hoe je met mediawijsheid op schoolniveau en in de klas aan de slag kunt gaan. Gratis te downloaden vanaf 23 september.

   

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75