Bert Boshoven met veel passie werkzaam op het snijvlak van technologie en onderwijs. Zoals bij SIZO in Zoetrmeer en verbonden aan Onderwijsadvies.nl. Jan Lepeltak was onder meer Lector ICT en veranderende didactiek en initiator van het e-learningproject de Waddencampus bij de NHL Hogeschool. Sjoerd Spoelstra (Spoelstra IT) is docent natuurkunde en ICT-coördinator op het Coenecoop College). Hij was (bestuurs)lid van docentenvakvereniging i&i.
Deze heren lieten en laten in deze boeiende rubriek regelmatig als columnist hun (eigen)wijze digitale licht schijnen over ICT-in/en-onderwijs zaken.

Argwaan

Een gezonde achterdocht is altijd op zijn plaats, zeker als je ICT coördinator van een school bent herunterladen. Verder heb ik niet zo vreselijk veel last van paranoïa, […]

Hoe belangrijk is de bedrijfstak ICT en onderwijs

Een opmerking bij het afstoten van een flatscreen-fabriek door Philips en LG in juni 2005 sprong mij in het oog: de zomermaanden zouden een gunstig moment zijn voor […]

Aankondiging eerste column!

netflix serien herunterladen mac Steekwoorden:kort – krachtig – enthousiasmerend – confronterend – aaiend&paaiendprikkelend – scherp – luchtig – pakkend – polemisch – vernietigendbelerend – opbeurend – vragend en soms […]

RDL b2pn120x120 sms-taal120x75