• 30 april 2015
 • Coding/programmeren op school
  Curriculumvernieuwing is noodzaak

  Wel of niet programmeren op school dat is de vraag? Internationaal gebruikt men de term coding. Coding is voor mij een pars pro toto voor algoritmiseren, programmeren en de theorie die daarbij hoort. Coding op de basisschool verplichten is niet realistisch, al was het alleen al om de onmogelijkheid daar nu leraren voor op te leiden. Maar er zijn genoeg basisschoolleerlingen die coding heerlijk vinden en zo hun eigen apps maken. Vraag maar aan Pauline Maas die veel op basisscholen doet. We zien een aantal interessante en succesvolle initiatieven zoals Codekinderen (Pauline Maas), Coderdojo’s, Scratch (Joek van Montfoort), en robotica/robocupjunior (Peter van Lith en Martin Klomp). Vooral mee doorgaan.

  Het gaat niet zozeer om programmeren sec maar aan wat eraan vooraf gaat: het algoritmiseren. Dat betekent een probleem in logische (Boleaanse) stappen analyseren en oplossen zodat er een programma voor geschreven kan worden. Een algoritme is te vergelijken met een goed kookrecept. Je hebt bepaalde ingrediënten nodig en moet een aantal logische stappen zetten voor je een gerecht op tafel kan zetten. Het is ook belangrijk te weten dat niet alle uitdagingen / problemen door een computer zijn op te lossen. Niet alle problemen zijn berekenbaar heeft de geniale wiskundige Gödel ons geleerd. In een recent rapport van de OECD staat te lezen dat het potentieel van technologie en bèta-studenten in Europa achterloopt bij landen als China en Indië. Ofschoon in West-Europa het aantal studenten met een hoger onderwijsopleiding groeit zie we dat dar de mens- en sociale wetenschappen en onderwijs domineren. In de opkomende economieën van de ander G20 landen kiezen veel meer studenten voor een STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics studie). Ondanks de soms ronkende, positieve geluiden van overheid, Platform Bèta-Techniek, Jetnet, Techniekpact, zijn we er nog niet in Nederland.

  Zie ook: Education Indicators in Focus (PDF).

  Echte curriculumvernieuwing is daarom vereist. De hbs, opgericht door Thorbecke in 1863, ontstond naast het bestaande gymnasium omdat de industriële revolutie vroeg om chemici, wiskundigen en natuurkundigen, maar ook mensen die handelscorrespondentie konden voeren in de talen van de landen waarmee we handelden. De hbs gaf geen toegang tot de universiteit zoals het deftige gymnasium, maar was wel de kraamkamer voor onze grote natuurkundigen. Nobelprijswinnaars als Lorenz (door Einstein beschouwd als zijn wetenschappelijke vader) moest speciale toestemming krijgen om toegelaten te worden tot de universiteit. Is het zo raar om het curriculum in het VO onder de loep te nemen?
  In het decembernummer van het tijdschrift Van Twaalf tot Achttien heb ik beschreven hoe het Nederlandse voortgezet onderwijs achter loopt bij andere landen als het gaat om informatica-onderwijs. Daar ondervinden wij steeds meer economisch nadeel van. Te weinig scholieren kiezen voor harde bètastudies (waar informatica tegenwoordig een substantieel onderdeel van uitmaakt). Nederlandse multinationals huren werknemers in uit Azië en overwegen zelf hun researchcentra en hoofdkantoren op termijn te verplaatsen.

  Zie ook deze inspirerend video op Youtube.

  door: Jan Lepeltak

  janlepeltak

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75