• 11 januari 2012
  • René Franquinet
  • IT = ICT - CHet is een eenvoudig stukje wiskunde: it = ict – c. Formule-technisch klopt er niks van, maar de meeste mensen begrijpen het. Informatietechnologie is informatie- en communicatie-technologie minus communicatie. Dat is een belangrijk gegeven. In de ontwikkeling van de ict-wereld kun je zien dat al vanaf de start communicatie het eerste doel was van informatie-technologie. Het begrip technologie echter maakte dat ict meteen een hoog bèta-gehalte kreeg en dat heeft ze decennia lang zo gehouden. Het is en blijft communiceren wat je doet, maar de manier waarop is aanzienlijk veranderd. Het waren in de eerste plaats jongens/mannen die zich ermee bezighielden, want het had met techniek te maken. Het veroorzaakte ook wel dat de taal die erin gebezigd werd, van een hoog cryptisch gehalte was, alleen bekend aan ingewijden (jongens/mannen); als sekseneutrale leek begreep je er meestal geen fluit van.

    Er werd zelfs gesproken van machinetaal , waarmee je het ontworpen elektronische apparaat, zeg maar computer, kon toespreken, wat hier betekent: bedienen of aansturen. Deze taal was een echte jongenstaal. Je zag er zinnetjes in voorkomen als LD A,2000 wat zoveel betekende als: Load Accumulator with data found at memory location 2000. Als je dat wist, hoorde je bij de jongensclub. Je ziet zulke taal nog wel eens terugkomen in gebruiksaanwijzingen, al dan niet via Google Translate vertaald, van elektronische apparaten. In de machinetaaltijd was misschien 1 promille van de meisjes, doorgaans toch taalgevoeliger dan jongens, in deze gesloten taal geïnteresseerd. De komst van hogere programmeertalen, die ontworpen waren om het ondoenlijke machineprogrammeren te vervangen, maar ook veel complexer te maken, maakte de user interface gebruiksvriendelijker. Daar ga ik het een andere keer over hebben.

    René Franquinet

    René Franquinet is van vrij veel markten thuis. Hij was ooit eens vertaler/eindredacteur van Spirou/Robbedoes. Ging Nederlands doceren en tenslotte informatica in de bovenbouw van het havo en vwo. Tussendoor was hij (eind)redacteur van COS en redacteur van Stepnet. Hij is bestuurslid en auteur van de informatica-methode Enigma. Hij is oud-voorzitter van de Vereniging i&i en erelid van deze vereniging. Momenteel is hij bestuurslid van het Platform VVVO.
    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75