• 14 december 2011
 • René Franquinet
 • Per Pedes ApostolorumInformatie- en communicatietechnologie is gericht op snelheid van informatieoverdracht bubbleshooter. Dat was al vanaf het begin van de ontwikkeling van de transistor zo. Als dat snelheidsstreven niet in het spel geweest was, hadden we niet zulke gigantische vooruitgang kunnen boeken in de complexiteit en snelheid van digitale communicatie teleboy broadcasts.

  Digitale communicatie komt vrijwel uitsluitend tot stand doordat klokpulsen signaaloverdracht mogelijk maken, waarbij elke puls een bitje of serie van bitjes tot leven kan wekken windows 7 iso 64 bit german free full version. Stel dat elektronische componenten niet met zeer hoge kloksnelheden hadden kunnen werken, dan hadden we het misschien moeten zoeken in de hoeveelheid gegevensopslag die mogelijk is met binaire data en media podcast.de. Maar diverse factoren werken blijkbaar samen: snelheid, hoeveelheid, complexiteit, miniaturisering Deze maken dat menig mobieltje van nu meer kan dan de computer van 10 jaar geleden sims 3 animal objects download. De mens zelf richt zich naar zulke ontwikkelingen. Logisch, hij heeft die ontwikkelingen tenslotte zelf in het leven geroepen, welk motief er ook achter gezeten heeft apps auf fire tv herunterladen. En dat motief zal niet altijd het bevorderen van overdracht van nuttige kennis geweest zijn.

  De mens gaat door die snelle communicatie als het ware sneller leven Download youtube music. Hij kan elk moment getriggerd worden bij een signaal, hij kan niks meer vergeten, want zijn pc/mobiel onthoudt het wel, zijn werkelijke en virtuele wereld kunnen in elkaar overvloeien auto spiele kostenlos pc. Het is niet onwaarschijnlijk dat de mens door deze ontwikkelingen op den duur een ander wezen wordt. Elke technologische ontwikkeling heeft op een of andere wijze het leven van de mens en daarmee de mens zelf beïnvloed herunterladen. Maar ik hoop dat hij niet vergeet dat hij ook gewoon kan lopen om een bericht over te brengen of dat hij een mooie brief kan schrijven. De pedes apostolorum waren de voorlopers van de huidige digitale communicatie photo movie maker free download.

  René Franquinet

  René Franquinet is van vrij veel markten thuis. Hij was ooit eens vertaler/eindredacteur van Spirou/Robbedoes. Ging Nederlands doceren en tenslotte informatica in de bovenbouw van het havo en vwo. Tussendoor was hij (eind)redacteur van COS en redacteur van Stepnet. Hij is bestuurslid en auteur van de informatica-methode Enigma. Hij is oud-voorzitter van de Vereniging i&i en erelid van deze vereniging. Momenteel is hij bestuurslid van het Platform VVVO.
  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75