• 12 december 2013
  • Kennisnet heeft een nieuwe brochure gepubliceerd over digitaal toetsen. Om Leerlingen beter tussentijds bij te kunnen sturen sturen en als docent tijd te besparen biedt digitaal toetsen een aantal praktische en didactische voordelen.
    De school moet als school echter wel voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Scholen ervaren echter ook allerlei knelpunten, waardoor ze vaak nog niet de papieren toets durven los te laten. Download de (gratis) brochure voor het basisonderwijs of voortgezet onderwijs voor handvatten om zelf (meer) aan de slag te gaan met digitaal toetsen.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75