• 16 december 1999
  • Digischrift is een educatieve website voor kinderen en leerkrachten uit het basisonderwijs.
    Deze website wordt gemaakt door PABO-studenten uit Deventer.
    Hier zal voor de (aankomende) leerkracht basisonderwijs en voor de kinderen uit het basisonderwijs allerlei informatie (cursussen, programma’s, toetsen, Internetadressen, lesvoorbeelden, enz., enz.) te vinden zijn.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75