• 20 december 1999
 • Binnengekomen persbericht:
  —————————–

  Een leuke activiteit vindt vaak zijn beperkingen in de financiële armslag; geld blijft een belangrijk gegeven Download pc lkw games for free. Ook scholen kennen natuurlijk dit probleem. Het aardige is dat er vaak wel geldpotjes zijn, maar ze zijn vaak lastig te vinden.
  Een nieuw initiatief van BVEnet gaat hier verandering in brengen: Het BVE-subsidie loket quiz app herunterladen.
  Deze website is een hulpmiddel voor elke school die voor bepaalde activiteiten binnen de school gebruik wil gaan maken van aanvullende financiële middelen, zoals subsidies en dergelijke rayman kostenlos downloaden vollversion.

  Denk aan inzet van ICT, een klassenuitwisseling of het aannemen van een conciërge.
  De opzet is die van een portemonnaie… een virtuele portemonnaie herunterladen. De gedachte hierachter is dat even in de virtuele portemonnaie gekeken kan worden of er nog een financiële bijdrage is voor de activiteit die men voor ogen heeft microsoft security essentials free download chip.

  Kern van de site is een gebruikersvriendelijke databank waar de bezoeker zelf een selectie kan maken; een selectie die kan leiden naar het instrument dat past bij de gestelde vraag ps3 games for free.

  Is de gevonden subsidie precies wat gezocht wordt dan kan men direct doorgesluisd worden naar de site van de verstrekker van die subsidie om bijvoorbeeld een aanvraagformulier op te halen jabra software downloaden.

  Uniek bij de opzet van de website is, dat er informatie van allerlei aanbieders is samengebracht achter één vraaggericht loket. Voordeel voor de gebruiker is, dat hij niet eerst hoeft te bedenken bij welke aanbieder hij wellicht terecht kan joyn series. De gebruikers van de website kunnen zich eerst concentreren op het formuleren van hun vraag, pas in tweede instantie verwijst “het systeem” door naar een passend aanbod van een of meer subsidie-aanbieders gute spiele für pc kostenlosen. Daar kan men vervolgens meer informatie krijgen, een aanvraagformulier opvragen etc.

  Dit concept biedt ook de aanbieders voordeel; via de website komt men met gerichtere vragen en hoeft minder vaak doorverwezen te worden mi fit app downloaden. Aan de website wordt dan ook meegewerkt door: AXIS, CFI, CINOP, Europees Platform voor het onderwijs, PION, SENTER, en stichting Natuur en Milieu.

  De uitvoering van deze subsidie-site is in handen van PDC Informatie Architectuur. PDC is ook betrokken bij andere internet-inititiatieven van BVEnet, zoals Chemnet.

  BVEnet
  Oranjesingel 38
  Postbus 1565
  6501 BN Nijmegen
  info@bvenet.nl

  PDC Informatie Architectuur
  Lange Voorhout 86
  2514 EJ Den Haag
  info@pdc.nl

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75