• 2 december 1999
 • De knelpunten bij de invoering van IT in het hoger onderwijs liggen voor een groot deel bij de docenten. Het grootste probleem is dat zij kampen met gebrek aan tijd. Ook de geringe IT-vaardigheden van de docenten en de geringe bereidheid om hiervoor tijd vrij te maken spelen een rol.
  Dit blijk uit het rapport Werk in uitvoering van de Wetenschappelijke Technische Raad (WTR) van Surf, de samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs. De WTR constateert eveneens dat het geringe aantal computers voor de studenten een probleem vormt bij de invoering. Geld is verrassend genoeg geen knelpunt.
  De adviesraad beveelt aan te investeren in Internet-toegang voor studenten. Het zou gaan om een tijdelijke investering, omdat de WTR verwacht dat de kosten de komende jaren zullen dalen. Tot die tijd dienen de studenten te beschikken over een ‘telejaarkaart’, een virtuele tegenhanger van OV-jaarkaart. Hierdoor beschikken zij over een thuisabonnement op Internet en hoeven ze geen telefoonkosten te betalen.
  Het Nederlands hoger onderwijs is volgens de WTR positief over de bijdrage van IT aan de kwaliteit van de educatie. De betrokkenen gebruiken de technologie vooral om het onderwijs onafhankelijk van tijd en plaats te maken, waardoor studenten bijvoorbeeld via Internet de lesstof tot zich kunnen nemen waar en wanneer zij willen. Op dit moment maakt bijna 50 procent van de studenten een keer per week gebruik van Internet of email.

  Bron: Computable Online

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75