• 29 november 1999
 • Binnengekomen bericht:
  ———————-

  Inleiding
  Informatiekunde is een vak dat niet meer weg te denken is uit het voortgezet onderwijs festplatte reparieren kostenlosen.
  Nog niet zo heel lang geleden was leren programmeren bij informatica een noodzaak, tegenwoordig is het een goed middel om het logisch denken te bevorderen en al doende meer inzicht te krijgen in de werking van computers dng converter. Bovendien past het zelfstandig uitvoeren van programmeeropdrachten uitstekend in de moderne onderwijspraktijk Veel leerlingen vinden het ook aantrekkelijk om zelf programma’s te maken en zo de computer werkelijk te beheersen chrome seiteen.

  Voor docenten brengt het geven van programmeeronderwijs ook speciale uitdagingen met zich mee. De opdrachten moeten motiverend en concreet zijn en er mag voor onderbouwleerlingen in ieder geval niet al te veel wiskundekennis voor nodig zijn dymo label software herunterladen.

  In ’93 zijn wij gestart met de zogenoemde WITCH-cursus, een programmeercursus voor meisjes. Deze cursus werd aangeboden om meisjes te stimuleren en te begeleiden bij deelname aan de Informatica Olympiade herunterladen. In de cursus hebben wij ervaren dat meisjes, en dus ook leerlingen die niet uit zichzelf gaan programmeren, het een uitdaging vinden om programma’s te maken spss voor students. In de Witch-cursus zijn speciaal voor hen opgaven uitgewerkt, die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Er is daarbij ook aandacht voor basisprincipes, structuur en de volgorde van opdrachten bilder automatisch herunterladen outlook 2010. De Witch-cursus heeft onder meer geresulteerd in het boek Toveren met Pascal van EduActief.

  De ervaringen die wij, als docenten, hebben opgedaan in de Witch-cursus willen we overdragen aan docenten VO mediathek wdr video download. De nadruk van de cursus zal liggen op het begeleiden van leerlingen bij het zelfstandig doorwerken van de programmeercursus. Het gaat hierbij dan vooral om leerlingen die voor het eerst kennismaken met programmeren ls17 demo for free. Tevens leren docenten (beter) programmeren in Pascal.

  Opzet en inhoud van de cursus
  De cursus wordt gegeven op 3 (zater)dagen van januari 2000 t/m mei 2000 download chat program.
  In de cursusdagen wordt o.l.v. 2 à 3 Witch-docenten gewerkt met Toveren met Pascal en aanvullende opdrachten, maar ook opdrachten uit methoden, die op school gebruikt worden, kunnen aan de orde komen. Ook aan de hand van de opdrachten wordt besproken hoe de begeleiding in de Witch-cursus plaatsvond, welke opdrachten aanspreken en welke minder, welke manieren er zijn om leerlingen enthousiast te maken, hoe je leerlingen door moeilijke hoofdstukken heen kunt helpen etc.

  Mogelijk zal gewerkt worden in 2 groepen: docenten met weinig programmeerervaring en docenten met meer programmeerervaring.

  In de perioden tussen de cursusdagen zullen docenten die verder willen werken desgewenst per e-mail begeleid worden.

  Inschrijving , kosten en afsluiting
  Een docent schrijft in principe in voor alle drie de bijeenkomsten, van 9.30u tot 16.00u.
  De kosten zijn ƒ 500,00 voor 3 bijeenkomsten. Inbegrepen zijn lunches, Turbo Pascal 7.0, en het boek Toveren met Pascal met uitwerkingen van opgaven.
  Bij het volgen van alle bijeenkomsten kan een certificaat verkregen worden.
  Bij voldoende belangstelling zullen in het schooljaar 2000/2001 extra bijeenkomsten georganiseerd worden.
  Na aanmelding ontvangt U een nota, en nadere informatie over plaats en tijd van cursus. Het cursusmateriaal wordt op de eerste cursusdag uitgereikt.

  Extra informatie
  Te verkrijgen bij:
  Marjo Bollen (030-2318030 of marjo.bollen@wxs.nl)

  Aanmelding s.v.p. voor 15 januari 2000 sturen naar:
  Freudenthal Instituut,
  t.a.v. Marjo Bollen

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75