• 15 december 2005
  • Mijn leerling onlineVeilig internetten op school verdient meer aandacht. Dit blijkt uit onderzoek (PDF) dat Blauw Research in opdracht van KPN heeft uitgevoerd onder leerlingen en leerkrachten op PO en VO-scholen. De resultaten werden bekend-gemaakt tijdens de presentatie van het boek Mijn Leerling Online van dr. Justine Pardoen en drs. Remco Pijpers. Lees het hele persbericht. Zie ook de vuistregels voor veilig internet op school  (doc-bestand).


    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75