• 16 december 2005
  • Geheugen van NederlandIn december 2005 is het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit (VU) bezig met afronding van een evaluatieonderzoek naar Migranten in Nederland na 1945 , de digitale les binnen Bewegend Geheugen pubg mobile herunterladen pc. Doel van het onderzoek was duidelijkheid te krijgen over:het effect van de digitale les op het begrijpen van audiovisuele informatie. Daarnaast informatie krijgen over het effect van de digitale les op kennis, interesse voor en attitude ten opzichte van migranten en migratie download app language memos. Er zijn op drie scholen voor voortgezet onderwijs praktijkobservaties geweest, interviews gehouden en vragenlijsten ingevuld. Tevens is er vakinhoudelijke review geweest door een deskundige van de VU videos from 7tv. Een samenvatting van het definitieve onderzoeks-resultaat zal in voorjaar 2006 beschikbaar komen.


    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75