• 11 oktober 2017
  • De Nationale Academie voor Media en Maatschappij is voor het project ‘The European MediaCoach‘ op zoek naar ICT-coördinatoren met affiniteit voor Griekenland, Cyprus, Bulgarije, Roemenië of Portugal! De organisatie is uitgenodigd als expertpartij voor dit internationale project.

    Op basis van hun Nationale Opleiding MediaCoach wordt tussen 2018-2020 voor Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Portugal een soortgelijk mediawijsheid trainingsprogramma ontwikkeld voor leraren, bibliotheken en jeugdzorg. Het project wordt ondersteund door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. De Academie is op zoek naar onderwijsprofessionals die bekend zijn met de cultuur van de genoemde landen en daar een sterke affiniteit mee hebben. Deelnemers die betrokken willen raken en deze landen willen helpen met een innovatieve mediawijsheidopleiding zijn welkom.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75