• 12 oktober 2017
 • Het wetsvoorstel voor verbetering van de privacy voor leerlingen houdt in dat voor iedere leerling een uniek pseudoniem (keten iD) kan worden gemaakt op basis van het persoonsgebonden nummer (PGN) dateien aus one drive herunterladen. Het toepassen van een pseudoniem bevordert de privacy van leerlingen en verbetert de continuïteit wanneer een leerling van school wisselt. Per 1 augustus 2018 kan het keten iD gebruikt worden voor alle digitale leermiddelen die via Basispoort en de Entree Federatie toegang krijgen Download free advents images.

  Waarom pseudonimisering?
  Bij het gebruik van digitale leermiddelen worden persoonsgegevens van leerlingen gebruikt en opgeslagen app to download from music iphone. Door gebruik te maken van een uniek keten iD wordt het aantal kenmerken van een leerling tot een minimum beperkt. Op deze manier zijn leerlingen niet herleidbaar schrift gratis herunterladen. De persoonsgegevens van de leerling zijn door gebruik van het keten iD niet toegankelijk en kunnen uitsluitend door geautomatiseerde (uitwisselings) processen gebruikt worden download whatsapp videos for free. Dit bevordert de privacy van leerlingen.

  Over het wetsvoorstel
  Omdat het keten iD is gebaseerd op het PGN is wetgeving noodzakelijk Download cultures gold for free. Het streven is dat het wetsvoorstel voor het eind van dit jaar door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen.

  Wat betekent dit voor u?
  Voor scholen geldt dat de invoering van het keten iD zo veel mogelijk op de achtergrond plaatsvindt herunterladen. Wel dient het schoolbestuur een bewerkersovereenkomst te sluiten met de voorziening die het keten iD aanmaakt.

  Voordelen voor de leerling
  Het keten iD blijft gelden zolang de leerling in het primair onderwijs verblijft facebook video downloaden op pc. Dit heeft als voordeel dat wanneer de leerling van school wisselt en de nieuwe school hetzelfde leermiddel gebruikt, de eigen leerlijn gevolgd kan blijven worden bubble island kostenlos downloaden deutsch. De betrokken leveranciers van leermiddelen, leerlingenadministratie- en leerlingvolgsystemen werken aan een geruisloze invoering om eventuele overlast te beperken gb whatsapp herunterladen.

  (met dank aan Vives)

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75