• 16 oktober 2013
 • Binnengekomen bericht

  Ook dit jaar wordt door de ITEM organisatie weer een conferentie en een ITEM-BETT studiereis georganiseerd download tiktok apk.

  Het thema van de ITEM conferentie 2014: ‘Is weten te meten?’
  De conferentie op 21 en 22 januari 2014 gaat over de spanning die ontstaat wanneer scholen zich gaan richten op de vaardigheden van de 21ste eeuw en de daarbij behorende leerstijlen en de nadruk die steeds vaker wordt gelegd op steeds hogere scores voor o.a karten von google maps herunterladen. taal en rekenen en het in Nederland steeds zwaarder wordende toets regime.  Wij hebben deskundigen uit landen als Finland, Singapore, de VS en Groot-Brittannië inmiddels uitgenodigd en gevraagd hun ervaringen met ons te delen op het gebied van assessments en leerprestaties herunterladen. Op dit moment zijn we nog in gesprek met hoogleraren uit o.a. België en Duitsland.

  De conferentie is gericht op leden van colleges van bestuur, (bovenschools) managers, ICT portefeuillehouders en directeuren uit primair en voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen PO en VO herunterladen. Ook beleidsmakers van OCW, Kennisnet en de LPC worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de conferentie.  Klik hier voor meer informatie, het programma en de prijzen en om u in te schrijven frutiger fonten. Aansluitend op de conferentie kunt u deelnemen aan de studiereis

  De ITEM-BETT 2014 studiereis
  Van 22 januari tot (naar keuze) 24 of 25 januari vindt de ITEM-BETT studiereis plaats geocaching app herunterladen. Op deze dagen is er weer de mogelijkheid onderwijsrelevante bezoeken af te leggen aan basis- en voortgezet onderwijsscholen in Londen en natuurlijk de beroemde BETT-beurs deutschrap herunterladen. Ook speciale bezoeken aan bijv. Microsoft, Apple, Siemens etc. behoren tot de mogelijkheden. Deze reis is bedoeld voor leraren PO en VO, ICT-coördinatoren, directies PO en VO dateien herunterladen mac. De ervaring leert dat wanneer van een school de ICT-coördinator samen met een directielid deelneemt aan de reis het effect op de schoolorganisatie aanmerkelijk vergroot wordt powerpoint online datei herunterladen. Klik hier voor meer informatie, het programma en de prijzen en om u in te schrijven sims 3 gratis downloaden windows.

  Met hartelijke groet, namens

  Koos Eichhorn en Anja Huiskens – AB-ZHW | Lucas Onderwijs
  Nico van Tricht en Mariëtta RijnfrankAPS-IT Diensten

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75