• 15 oktober 2013
 • Jij hebt een idee, ik heb een idee. Samen hebben we twee ideeën. EdCampNL, een onconferentie: geen programma, geen voorbereiding en eigen lunch. Wat is een onconferentie? Wat kun je verwachten? Werkt het wel? Is ’t iets waar je je zaterdag aan wilt besteden? Inmiddels zeggen wij volmondig ja Download youtube video and insert it into powerpoint!

  Toen we ons aanmeldden voor EdCampNL, wisten we eigenlijk niet goed wat we moesten verwachten, maar we besloten toch te gaan. Omdat we achter het idee staan: we geloven in krachten en talenten van docenten, en we denken dat het waardevol is als die gedeeld worden om zo onderwijs voor iedereen, docent en leerling, nog beter te maken. Want iedere docent heeft een talent: sommige zijn ontzettend goed in het maken van filmpjes, andere weten hoe creativiteit gestimuleerd moet worden of hoe je omgaat met hoogbegaafde kinderen download fl studio for free. Het is verleden tijd voor de docent die niets wil, het curriculum als ‘te vol’ ziet en niet op z’n minst probeert. Het is tegenwoordige en toekomstige tijd voor de docent die wel wil, die kansen ziet, mogelijkheden en die verschillende zaken probeert. Juist om zijn of haar onderwijs te versterken. En iedereen heeft een kracht, juist als je die met elkaar deelt kun je van elkaar leren. Wij geloven in de kracht van iedere docent, en vooral in het delen van die krachten spanische hörbücher gratis downloaden. Op die manier kun je met elkaar het onderwijs verbeteren.

  edcampnl-2

  Wij kwamen in eerste instantie naar EdCampNL om te zien hoe onze website kennisvijver.nl (een marktplaats voor lesmateriaal) nog beter ingezet kan worden voor de uitwisseling van lesmaterialen. We hebben deze website opgezet omdat we geloven dat docenten goede ideeën hebben en van elkaars ideeën kunnen profiteren om hun onderwijs nog sterker te maken Download tolino for free. Hiervoor hadden we geen beter publiek kunnen kiezen. De docenten die naar deze onconferentie kwamen, geloven hier ook in. Alle neuzen staan dezelfde kant op: iedereen denkt in mogelijkheden, kansen en oplossingen. Er wordt niet gezeurd over een vol curriculum of weinig tijd, maar juist nagedacht over hoe ideeën wél geïntegreerd kunnen worden.

  edcampnl-3

  Wat EdCampNL is
  Zaterdag 5 oktober: ongeveer 180 docenten uit primair, voortgezet en hoger onderwijs verzamelen zich op een school in Houten bilder von wordpress herunterladen. Er is koffie, thee en taart: verder verzorgen de deelnemers deze onconferentie zelf. Het idee is simpel: op het podium hangt een groot stuk papier met daarop lokaalnummers en tijden. Elke deelnemer die graag een workshop, discussie of presentatie wil geven, omschrijft zijn of haar idee kort maar krachtig op een gekleurd briefje en plakt dat op het papier zoom app pc download german free. Alle deelnemers krijgen kleine zwarte stickertjes waarmee ze kunnen aangeven bij welke workshop ze aanwezig willen zijn.

  Vanaf 9 uur komende eerste docenten binnen en begint het rooster voller en voller te raken. Er worden sessies aangeboden over flipping the classroom, hoogbegaafdheid, feedback geven, online portfolio’s, storytelling en de kracht van het onbewuste microsoft office powerpoint. De sessies verschillen qua inhoud en opbouw. Sommige docenten hebben een powerpoint of prezi gemaakt die ze gebruiken als leidraad voor hun verhaal, anderen hanteren verschillende werkvormen om hun boodschap over te brengen, en weer anderen hebben eigenlijk nog geen duidelijk uitgewerkt idee en willen vooral van gedachten wisselen met collega’s.

  edcampnl-4

  De kracht van de docent zélf
  Dit is ook precies waar EdCampNL voor bedoeld is firefox youtube videos herunterladen. Het is geen klassieke conferentie waarbij sprekers geregeld worden en je moet luisteren naar wat er verteld wordt. Sommige docenten bereiden thuis wat voor, maar er is ook een groot deel dat ter plekke, soms in samenwerking met een andere docent, besluit om een sessie te leiden over een onderwerp dat ze aan het hart gaat. Dit resulteert in presentaties die heel toegankelijk en open zijn. De sfeer is ontspannen en informeel. Tussendoor kun je elke vraag stellen die je wilt en als de tijd om is, praat je gewoon tijdens de lunch verder Open office 2018 free full german.

  Het aanbod was veelzijdig qua onderwerpen en onderwijslagen, maar de sessies hadden één ding gemeen. Ze werden geleid door docenten die ergens enthousiast over zijn. Ze hebben een idee (in meer of mindere mate uitgewerkt) en willen dat delen met anderen. Om hun visie te verspreiden, maar ook om discussie en feedback uit te lokken, en op die manier hun ideeën nog verder uit te werken en te verbeteren lalelu. En wanneer je allemaal hetzelfde idee hebt over kennis en het delen ervan, dan maakt het niet meer uit of je een leerkracht uit het basisonderwijs bent, een onderwijsassistent, een docent economie of een docent aan het mbo. Want het centrale idee is dat al deze mensen van elkaar kunnen leren via elkaars ideeën en feedback. En wanneer iedereen dat vindt, biedt een andere onderwijslaag of achtergrond geen belemmering, maar juist een andere invalshoek en daarmee nieuwe inspiratie.

  Wat wij meenemen van deze inspirerende dag is vooral heel veel energie, inspiratie en concrete onderwijsmaterialen. Het is goed om te merken dat er zoveel docenten zijn die van elkaar willen leren en hun ideeën willen delen. Op deze manier kunnen we het onderwijs echt verbeteren. Volgend jaar zijn wij zeker weer van de partij! Dan een heel weekend?!

  Anthea van Os en Nickey Smits
  www.kennisvijver.nl

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75