• 18 maart 2016
 • Nog even geduld: in 2032 computational thinking op alle scholen?

  We beginnen met het goede nieuws. De Vernieuwings-commissie Informatica havo/vwo onder voorzitterschap van Erik Barendsen is onlangs met een degelijk advies gekomen voor het eindexamenprogramma havo/vwo download whatsapp videos for free. Hier is over nagedacht.. Het advies zit inhoudelijk goed in elkaar. Ik mis wel aandacht voor de didactiek. Ideeën over hoe je je examendoelen bereikt zonder te vervallen in traditionele instructie Download cultures gold for free? Wellicht komt dat in de voorgestelde handleiding voor invoering naar de scholen aan de orde. Verder is het onderscheiden van 18 kennisdomeinen misschien wat veel van het goede herunterladen. Zelf zou ik het keuzethema Algoritmiek, berekenbaarheid en logica eerder onder het kerndomein grondslagen laten vallen. Zolang we geen quantumcomputers hebben lijkt dit me een vrij elementair en duurzaam onderdeel van de informatica facebook video downloaden op pc.

  Maar hoe zit het met het slechte nieuws? Als het om Coding / Computational Thinking op school gaat, behoren wij langzamerhand tot het slome jongetje in de Europese klas bubble island kostenlos downloaden deutsch. Zie het onderzoek van het European Schoolnet van 2015

  Daar verandert het advies weinig aan gb whatsapp herunterladen. Dat is geen verwijt. De opdracht was nu eenmaal ontwerp een nieuw examenprogramma voor het keuze vak informatica in de 2e fase van havo/vwo. Dit vak bevindt zich al jaren in negatieve spiraal, zo wordt ook in het advies terecht opgemerkt download huawei app. Of dit advies de oplossing biedt valt helaas nog te bezien.

  Het probleem is dat het onze bewindspersonen ontbreekt aan een visie over de plek van Coding/computational thinking in ons huidige onderwijs Download tanki online for free. Geen visie is ook een visie namelijk de slechts denkbare. Platform 2032 waar de bewindspersonen zo gretig naar verwijzen (‘ik neem alles over’ zegt Dekker) vindt het belangrijk en daar blijft het voorlopig bij amerikanische flagge zum herunterladen. De blik is gericht op de horizon van 2032. Lubach nam de prachtige platitudes in zijn programma prachtig op de hak. Opmerkelijk zijn de overeenkomsten uit Onderwijs2032 met de inmiddels 40 jaar oude (!) Contourennota van onderwijsminister van Kemenade.  We lezen voorstellen in Onderwijs2031 voor procedures van curriculumontwikkeling download games for mac for free german. Vooralsnog duurt het, jaren voor er onderwijsbreed iets met Computational Thinking gaat gebeuren in ons onderwijs.

  Vaak wordt naar Engeland gekeken als het om de voortvarende invoering van coding gaat. Zie ook het Kennisnetrapport waarin het inspirerende project Computing at Schools (CAS) wordt beschreven . Inmiddels is ook François Hollande bezig met de invoering van zijn nationale programma L’école Numérique. Vanaf komend schooljaar zullen alle kinderen in de basisschool kennismaken met programmeren en de digitale cultuur. Deze lijn wordt in het schooljaar 2016-2017 ook in het voortgezet onderwijs voortgezet, waarbij voor leerlingen ook verdieping mogelijk is. Er wordt daarnaast stevig ingezet op de professionalisering van de docenten. Een jaar nadat de Président de la République de eerste stichting van een Grande École du Numérique bekend maakte, opende deze begin februari 2016 haar deuren. Uiteraard is er commotie over de plannen, zo hoort dat ook en dat is in Frankrijk te verwachten, maar de voortvarende jonge, charismatische Franse minister van onderwijs Najat Belkacem (geb. in Marokko 1977) houdt stug vol. Zie haar site . Twitteren doet Najat ook. Zij heeft bijna een half miljoen volgers (Mark Rutte heeft er 50.000 en Jet Bussemaker nog geen 5000).

  De directe bemoeienis van president Hollande en Najat Belkacem geven aan hoe belangrijk de Franse politiek L’école Numérique vindt. Dat Sander Dekker zijn directeur-generaal po-vo stuurt om het advies van de Vernieuwingscommissie Informatica havo/vwo eind maart in ontvangst te nemen is weinig hoopvol.

  Jan Lepeltak – Learning Focus
  j.lepeltak@learningfocus.nl ,
  Twitter @jlepeltak

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75