• 23 maart 2016
  • Op veel scholen is men bezig met 21e eeuwse vaardigheden. Welke vaardigheden dit zijn, staat in het dit model beschreven family sharing apps. Aan de hand van een reeks praktische lesideeën zal Eduapp dit leerplankader ondersteunen zodat scholen die met tablets werken hier direct mee aan de slag kunnen Download music with link.

    In deze vernieuwde eApp-reeks de eerste van de serie lesideeën: Creatief denken met Popplet wo kann man gta 5 downloaden. In dit lesidee gaan leerlingen zowel individueel als groepsgewijs aan de slag met een brainstorm. Ze komen samen tot een gemeenschappelijk resultaat, presenteren dit en leren reflectief kijken naar hun eigen leerproces herunterladen.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75